Startpagina.

Koi breeders
KOI BREEDERS
 • Mushigame
  Kazuto Igarashi
  Kiyoshi Sato
  Tamotsu Nagashima
  Hirosi Hirasawa
  Eiji Matsuda
  Shosaku Igarashi
  Shigeo Tanaka
  Toshio Sakai
  Masaru Saito
  Yaichi Ishihara
 • Takezawa
  Hideo Hoshino
  Kentarou Hosino
  Sigeyuki Hoshino
 • Tanasuhara
  Takenori Tachibana
 • Terasawa
  Yoshikazu Otsuka (Mon-Bay)
 • Koguriyama
  Kuniyasu Hiroi (Conias)
 • Ojiya
  Seiji Hiroi
  Seiji Suzuki (Seijuro)
  Kawakami (Torazo)
  Mitsuo Hasegawa
  Hisashi Hirasawa (Marudoh)
 • Nagaoka
  Komei Kaneko
  Shigeru Tasaki (Mosuke)
  Fujio Oomo
  Hisayuki Nogami
  Shoji Tanaka
 • Hiroshima
  Takashi Omosako
  Hiroji Sakai
 •  

  Yaichi Ishihara.


  Yagenji Koi Farm.

  Yagenji Koi Farm bestaat meer dan 40 jaar. Het bedrijf wordt geleid door Yaichi Ishihara en is gelegen in Muchigame. Ishihara werkt samen met zijn twee zonen, Daisuke en Toshinori.

  Yagenji Koi Farm produceerd vooral Kohaku, Sanke, Showa, Shiro-Utsuri, Ginrin Showa en Kikusui en heeft daar 4000 vierkante meter mudpond voor. Om de voordurende groei te handhaven neemt Yaichi een deel van de mudponds van Eiji Matsuda over.


  Yagenji Koi Farm


  Yagenji Koi Farm - achterkant


  Yagenji Koi Farm - stockeerruimte

  Yagenji Koi Farm - mudponds
  Yagenji Koi Farm - mudponds

  Alle getoonde koi zijn Oya-goi welke Yaichi gebruikt voor de kweek van zijn koi. Alle Oya-goi zijn van een uitstekende bloedlijn en vele kwekers komen bij yagenji Oya-goi (ouderparen) kopen.


  6 jaar oude Ginrin Showa van Maruju - 74cm
  5 jaar oude Kikusui van Aoki - 63cm

  Mr. Yaichi Ishihara


  9 jaar oude Kohaku van Sakai - 83cm


  9 jaar oude Sanke van Momotarou - 86cm


  7 jaar oude Showa van Momotarou - 76cm


  8 jaar oude Shiro-Utsuri van Eiji Matsuda - 76cm


  Bron : www.oomokoi.com - www.tategoi.com - www.yamakoshi.com - Yagenji Koi Farm

  www.dekoi.info - Instellen als startpagina.

  Home  Adverteren  Info  Gebruiksvoorwaarden  Advisor  Help