Startpagina.
Algemeen
Geschiedenis
Anatomie van de koi
Vijvers
Filtersystemen
Waterkwaliteit
De aankoop
Het voederen
Kweken
Ziekten
Koisoorten
Tentoonstellen van koi

Informatie
Tategoi
Quarantaine
De microscoop
Info over koikwekers
Reisverslagen
Bonsai
Tuinbonsai
Japan
Koiboeken

Extra
Nieuwsrubriek
Artikelen
Woordenboek
Test je koi kennis
Foto insturen
Verenigingen
Seizoensgebonden
Info over deze site
Adverteren op deze site
Links
Gebruiksvoorwaarden van deze site.
Welkom op de meest volledige vijver- en koi-website van de Benelux.
 • Alle gegevens die beschikbaar zijn op de www.dekoi.info of www.devijver.info hebben een publiek karakter. De gegevens zijn louter informatief. AIS is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt doorgegeven door onze subleveranciers.

  INFORMATIE EN EDUCATIE
  De informatie die wordt beschikbaar gesteld heeft een informatief en educatief karakter. Zij leiden niet tot het aanprijzen van een strategie of het kopen of verkopen van een bepaald product. De informatie mag daarom dus ook niet worden gezien als een aankoopadvies, onder welke vorm ook.

  RECHTEN EN PLICHTEN
  Alle informatie op de website is beschermd door copyright. Met het gebruik van de informatie verklaart de gebruiker zich akkoord met deze gebruikersovereenkomst. De informatie die beschikbaar is op www.dekoi.info en www.devijver.info is alleen voor persoonlijk gebruik en mag onder geen enkele vorm worden gereproduceerd, verspreid, verkocht of gepubliceerd.

  AIS heeft ten allen tijde het recht deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. Veranderingen aan de gebruikersovereenkomst zullen op de website worden aangekondigd.


  DISCLAIMER
  www.dekoi.info en www.devijver.info betrekt zijn gegevens en informatie bij derde partijen. Volgens eigen zeggen, stellen deze leveranciers alles in het werk om betrouwbare gegevens op te leveren. Toch kunnen er onvolledige of foute gegevens worden doorgestuurd. Het is voor de eindgebruiker daarom duidelijk dat:

  1. Noch AIS noch zijn subleveranciers enige garantie kunnen geven over de beschikbaarheid en de juistheid van de gegevens, zonder enige beperking voor welk gebruik dan ook.

  2. Noch AIS noch zijn subleveranciers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen bij het opleveren van de gegevens.

  3. Noch AIS noch zijn subleveranciers aansprakelijk kunnen gesteld worden voor verlies of schade onder welke vorm dan ook, geleden door de eindgebruiker. Op Advisor of zijn subleveranciers kan op geen enkel ogenblik schadeloosstelling worden verhaald, onder welke vorm dan ook.

  De bezoeker/eindgebruiker verklaart er zich mee akkoord dat het gebruik van de informatie, aangeleverd door www.dekoi.info en www.devijver.info, enkel en alleen op eigen risico is. Hij/zij verklaart zich volledig akkoord met deze gebruikersovereenkomst.

  Deze overeenkomst vervangt elke vorige gebruikersovereenkomst die van kracht zou zijn geweest.

  Met vriendelijke groeten,
  AIS
 • www.dekoi.info - Instellen als startpagina.

  Home     Adverteren     Info     Gebruiksvoorwaarden     Advisor     Help

  Copyright © dekoi & devijver.info.   Designed by Advisor Internet Solutions