Startpagina.
Algemeen
Filtersystemen
Voorfilter
Meerkamerfilter
UV-lamp
Beadfilter
Zandfilter
Skimmer
Showerfilter

Filtermedia
Aquamatten
Bacteria House
Borstels
Honingraat
Japanse matten
Losse filtermedia
Nylon matten
Ozonfilter
Poreus gesteente
PPC filtermatten
Zeoliet en actieve kool


Filtermedia.
Het gebruik van ozon voor het filteren van vijverwater.
Ozon wordt in de voedingsindustrie gebruikt omdat de huidige ontsmettingsmiddelen door de strenge normen voorbij gestreefd zijn. Het wordt op vele manieren toegepast waarvan we u er enkele opnoemen : desinfecteren van zwembaden, desinfecteren van drinkbaar water, in de medische industrie,...

De werking :
Een ozon-generator wekt elektronische ontladingen op en zorgt ervoor dat zuurstof (02) uit de lucht, ozon (03) wordt. Die ozon is een soort zuurstof in de overtreffende trap. Ozon oxideert veel beter dan zuurstof. Oxideren betekent eigenlijk verbranden. Als je maar voldoende oxideert kan je alles verbranden, dus ook alle schadelijke stoffen in het vijverwater. Nadat de ozon zijn werk heeft gedaan, zal hij in de afschuimer terug onmiddellijk omgezet worden in zuurstof. Op die manier blijft er geen enkele schadelijke stof over. Integendeel, want het water is extra verrijkt met zuivere zuurstof.

De plaatsing :
Uiteraard kan de ozon-generator de gewone biologische filter niet vervangen maar door het gebruik van een ozon-generator kan deze toch veel kleiner uitgevoerd worden. De ozon-generator wordt achter de filter geplaatst waar anders de UV-lamp zou komen.

Een ozon-generator in combinatie met een afschuimer neemt niet veel plaats in en kan heel gemakkelijk onzichtbaar opgesteld worden.Het onderhoud :
De frequentie van het onderhoud is sterk afhankelijk van de omgeving waarin de ozongenerator is opgesteld.

Controleer en reinig maandelijks de Redoxpotentiaalsensor aangesloten op de ozongenerator. Inspecteer de ozonaansluiting en ozonslang op lekkage; controleer of rondom de ozongenerator geen ozongas ontsnapt. Vervang jaarlijks de inwendige luchtfilter.

Het verdient aanbeveling elke 15000 uur de ozonproductiemodule inwendig te laten reinigen. Daarvoor dient de generator verstuurd te worden naar de fabrikant. Als u een luchtdoorstroming van 30 liter per minuut heeft, dan is in een periode van 15000 uur, 27 miljoen liter lucht door de ozonproductiemodule gestroomd! Ondanks de ingebouwde luchtfilter treedt toch vervuiling op in het inwendige van de generatorbuis. Hierdoor zullen de corona-ontladingen, welke voor de omzetting van zuurstof naar ozon zorgen, in de buis niet volledig homogeen verdeeld worden en neemt het rendement af. Ook de levensduur van de ozonproductiemodule wordt verlengd door deze inwendig goed schoon te houden.


Redoxpotentiaal:
Het Redoxpotentiaal van het water geeft de oxidatiekracht van het water aan. Het is het evenwicht tussen Reducerende en oxiderende stoffen. Hoe hoger het Redoxpotentiaal van het water, hoe beter dit water in staat is om stoffen in het water te oxideren. Ook geeft het Redoxpotentiaal aan hoeveel ColibacteriŽn zich in het water bevinden. Als ozon met water vermengd wordt zal het Redoxpotentiaal, de oxidatiekracht, stijgen. Als u gekozen heeft voor een ozongenerator met ingebouwde Redoxpotentiaalregeling, kunt u dus uw oxidatiekracht van het water sturen.
www.dekoi.info - Instellen als startpagina.

Home     Adverteren     Info     Gebruiksvoorwaarden     Advisor     Help

Copyright © dekoi & devijver.info.   Designed by Advisor Internet Solutions